Mer hållbar energi för Sverige

Neoen grundades 2008 och är Frankrikes ledande oberoende producent av förnybar energi samt en stor aktör på den globala scenen där vi idag finns i mer än 15 länder. Neoen äger och driver alla sina projekt och skapar därmed långvariga relationer och värden. Målet är att främja den globala övergången till förnybar energi.

Om Neoen

Vi utformar våra projekt för att generera prisvärd el på ett sätt som gynnar miljön och respekterar det lokala samhället. Vårt mål är att bidra till en global övergång till förnybar energi.
Bolagets kapacitet har sexdubblats under de senaste fem åren och vi siktar på att ha 10 GW i drift eller under uppbyggnad i slutet av 2025.

 

Neoen är börsnoterade på Euronex sedan oktober 2018.

 

 

I Sverige sedan 2020

Neoen bygger för närvarande vindkraftsparken Storbrännkullen (57,4 MW) samt batterilagret Storen Power Reserve (52,2 MW) i Ragunda kommun. Neoen har även påbörjat byggnation av en solpark belägen invid Hultsfreds flygplats (100 MWp).

Neoen har ett stort antal vind- och solparker samt batterilager under utveckling i Sverige. Vi siktar på tillväxt inom alla tre teknikområdena. Vi involverar så långt det går lokala företag i projektutvecklingen och stödjer ekonomisk utveckling och aktiviteter i våra projekts närområden.

302,9 MW
Under byggnation
Hur vi arbetar
Projektutveckling
Finansiering
Byggnation
Produktion

Vi är ett energibolag som finns med under hela projektens livscykel. Vi ansvarar för projektutveckling, finansiering, byggnation och drift av våra anläggningar. Genom att utveckla projekt i egen regi kan vi garantera hög kvalitet och långsiktig prestanda för alla våra anläggningar.

Det är viktigt för oss att bygga genuina partnerskap i områdena kring våra projekt och med det lokala samhället, eftersom vi anser att ett effektivt samarbete med lokala intressenter är nyckeln till framgång för våra projekt.

 

Projektutveckla & designa

Vi börjar med att utvärdera genomförbarheten av ett potentiellt projekt från ett socialt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Detta inkluderar att samråda med berörda parter, inklusive närboende och lokalbefolkning samt lokala beslutsfattare och myndigheter. Vi gör omfattande studier för att förstå platsens förutsättningar och säkra nödvändiga tillstånd.

Investera & implementera

Vi finansierar våra projekt genom en kombination av eget kapital och långfristiga lån, och bildar ett separat bolag för varje projekt. Vi övervakar byggnationen av våra anläggningar för att säkerställa hög kvalité och använder endast branschledande leverantörer.

Äga & drifta

Vi äger 92% av våra anläggningar och driver dem långsiktigt i vårt eget namn. Våra experter övervakar driften i realtid. Vår växande portfölj av anläggningar i kombination med vår expertis inom energy management ger oss möjlighet att skapa integrerade lösningar för våra kunder.

Våra teknologier

Vind
Landbaserad vindkraft är en etablerad och konkurrenskraftig förnybar energikälla som producerar el till låg kostnad. Vindkraften medför också stora investeringar i en decentraliserad energiproduktion spridd över Sverige. Vi fokuserar på att projektera och bygga vindkraft på platser där det bor få människor och där avstånden till vindkraftverken blir långa. För närvarande bygger vi en vindkraftspark i Ragunda kommun i Jämtland.
57,4
MW
Sol
Solenergi är den mest tillgängliga förnybara energikällan och den som snabbast kan byggas på flest ställen globalt sett. Solenergi har länge varit i fokus för teknisk innovation vilket har lett till en markant ökning av effektiviteten under de senaste åren, vilket gör solparker konkurrenskraftiga i många länder. Solenergi var Neoens första sektor och fortsätter vara vår huvudsakliga affär. I stora delar av Sverige är solinstrålningen tillräcklig för att bygga storskaliga anläggningar.
100
MWp

 

Energilager
Lagring av el är en lösning på fluktuationerna i produktionen av förnybar energi och en viktig del av vår verksamhet För närvarande bygger vi ett av nordens största batterilager, Storen Power Reserve (52,2MW) i Ragunda kommun. Vårt 300 MW / 450 MWh Victorian Big Battery i Australien är ett av världens största batterilager. I dagsläget har vi batterier i Australien, Frankrike, Finland och El Salvador.
145,5
MW

 

Projekt
Neoen_MAP_Sweden_Home
Under utveckling
Vindparker
Batterilager

Nyheter

20.02.2024
Neoen når 1 GW förnybar energikapacitet i Norden och tecknar två nya elköpsavtal
Read more
31.01.2024
Neoen börjar bygga Sveriges största batteri Isbillen Power Reserve
Read more